Valikko

Pyydämme kuittaamaan pelastussuunnitelman luetuksi tutustuttuasi siihen.

Voit kuitata pelastussuunnitelman luetuksi tämän sivun alareunasta.

Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

 1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
 2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
 3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
 4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

 1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
 2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
 3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
 4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
 5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
 2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
 3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
 4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

Kohteen perustiedot

Teknologiatalo Sytytin on Kappelinsalmen alueella oleva yrityskäyttöön suunniteltu ja toteutettu moderni toimistokiinteistö joka on kaksikerroksinen ja maanpinnan alapuolelle sijoitetun kellarikerroksen sekä katolle sijoitetun ilmastointikonehuoneen käsittävä rakennus.

Rakennus sijaitsee avaralla tontilla joka on kooltaan 17,119 m 2. Rakennus koostuu keskiosasta, jonka molemmin puolin on sijoitettu yhteensä yhdeksän (9) siipirakennusta joissa on myös kaksi (2) kerrosta, näissä on erilaisia toimitiloja n.15 yritykselle. Näiden lisäksi kiinteistössä on ravintolatilat, tarvittava valmistuskeittiö ja sen tarvitsemat oheistilat (kylmiöt) sekä varastotilat.
Rakennukseen on keskiosaan sijoitettu kolme (3) porrashuonetta joiden yhteydessä on myös hissit. Rakennuksen etupuolella ja molemmissa päädyissä on autopaikkoja 227 kpl ja 8 invapaikkaa.

Alueopaste
Alueopaste
Pääsisäänkäynti
Pääsisäänkäynti
Teknologiatalo Sytytin
Teknologiatalo Sytytin

Perustiedot

Kiinteistön nimi Koy Rauman Sinkokatu 11
Kiinteistön kutsumanimi Teknologiatalo Sytytin
Kiinteistön osoite Sinkokatu 11
26100 RAUMA
Rakennusten määrä 1
Toimijoiden määrä 21
Kiinteistön omistaja Rauman Kaupunki, Hollming Oy
Rakentamisvuosi 2011
Pinta-ala 6 257 m²
Kerrokset 2
Paloluokka P1
Rakennusmateriaali Teräsbetoni
Käyttötarkoitus Toimisto

Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Satakunta. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 4 minuuttia.

Paloilmoittimen hoitaja RTK Palvelu Oy
puh. 029 0293000
Paloilmoittimen keskuksen sijainti Pääsisäänkäynnillä
Kiinteistönhoito RTK-Palvelu Oy, Rauma
puh. 029 0293000
päivystys 029 0293000
Vesiyhtiö Rauman vesi
puh. 044 5344620
päivystys 02 83411
http://www.rauma.fi/vesi/
Vartiointiliikkeen yhteystiedot Securitas
puh. 020 4912600
päivystys puh. 020 4912600
http://www.securitas.fi
Kiinteistön vakuutusyhtiö If
puh. 010 191500
http://www.if.fi
Kokoontumispaikka Jätepisteen (kokoontumispaikka merkitty) ja pyöräkatoksen edessä oleva alue (=Rakennuksen itäpääty)
Varakokoontumispaikka Viranomainen määrittää tarvittaessa
Väestönsuojien määrä 1
Väestönsuojan sijainti VSS1 Kellarissa
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Veden pääsulku Lämmönjakohuoneessa kellarikerroksessa
Lämmönjakohuone Kellarissa
Sähköpääkeskus Kellarissa
Ilmanvaihtokone IV-konehuone katolla
Ilmanvaihdon hätä-seis

Paloilmoittimen vieressä

Sähköpääkeskus kellarissa
Sähköpääkeskus kellarissa
Tekniset tilat kellarikäytävällä
Tekniset tilat kellarikäytävällä
Veden pääsulku lämmönjakohuoneessa
Veden pääsulku lämmönjakohuoneessa

Kiinteistön tilat

Liikehuoneistot
Sijainti Nimi
1. krs C-siipi Triton Oy
1. krs C-siipi LBRG Holdings Oy
1. krs C-siipi toimistohotelli 2M-It Oy
1. krs C-siipi toimistohotelli Sitema Oy
1. krs D-siipi CGI Suomi Oy
1. krs E-siipi Lännen Talotekniikka Oy
1. krs E-siipi toimistohotelli Rauman Kauppakamari
1. krs E-siipi toimistohotelli Tietokeskus Finland Oy
1. krs E-siipi toimistohotelli TNN Agent Oy
1.krs A1- ja B1-siipi ja 2. krs A2-,B2-, C2 ja D2 ja E2-siipi BMH Technology Oy
1.krs pääaula, vastaanotto Rauman Hovi Oy / Byssa Restaurant
1.krs, C-siipi A-Insinöörit Oy
1.krs, E-siipi Fujitsu Finland Oy
1.krs, E-siipi toimistohotelli Meriasennus Osuuskunta
1.krs, E-siipi toimistohotelli Pohjantähti Oy
1.krs, G-siipi Platom
1.krs, G-siipi ja 2. krsG-siipi Katja Noponen Oy
1.krs, H-siipi ja I-siipi Ouman OEM Oy
1.krs,E-siipi toimistohotelli Teknologiateollisuus ry
2. krs H-siipi Framatome Oy
2.krs D-siipi Hollming Oy
2.krs G-siipi Econia Oy
Toimistohotelli 1.krs E-siipi Sometalo Oy

Henkilömäärät

2M-It Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
A-Insinöörit Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 2 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
BMH Technology Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 52 5 0
Viikonloppuisin 0 0 0
CGI Suomi Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 8 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Econia Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 10 5 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Framatome Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 2 1 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Fujitsu Finland Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 2 1 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Hollming Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 10 2 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Katja Noponen Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 12 2 0
Viikonloppuisin 0 0 0
LBRG Holdings Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 1 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Lännen Talotekniikka Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Meriasennus Osuuskunta
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Ouman OEM Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 16 4 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Platom
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 5 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Pohjantähti Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Rauman Hovi Oy / Byssa Restaurant
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 120 5 0
Lounasravintola jossa myös tilaisuuksia iltaisin
Viikonloppuisin 0 0 0
Rauman Kauppakamari
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 3 1 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Sitema Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 2 1 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Sometalo Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 2 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Teknologiateollisuus ry
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Tietokeskus Finland Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
TNN Agent Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 1 1 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Triton Oy
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 2 0 0
Viikonloppuisin 0 0 0
Yhteensä
Päivällä Illalla Yöllä
Arkisin 100–200 0–10 0–10
Viikonloppuisin 0–10 0–10 0–10
Kohteessa keskimäärin työskentelevien henkilöiden määrä. Iltaisin ja viikonloppuisin satunnaisesti henkilöitä paikalla.

Organisaatio

Isännöitsijä Stenius Eija
Realia Isännöinti Oy
puh. 020 7802246
eija.stenius@realia.fi

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Esa Saaresoja
BMH Oy
puh. 050 4068865
esa.saaresoja@bmh.fi
Vesa Hiltunen
Platom Oy
vesa.hiltunen@platom.fi
Pasi Manneros
Ouman Oy
puh. 040 5503642
pasi.manneros@ouman.fi
Jemina Hannula
Byssa
jemina.hannula@byssa.fi
Väestönsuojan hoitaja VSS1 RTK-Palvelu Oy
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1 RTK-Palvelu Oy huoltomies

Toimijoiden turvallisuushenkilöt

Yritys Henkilö Yhteystiedot
BMH Technology Oy Esa Saaresoja
Turvallisuusvastaava
Alue: BMH Oy
BMH Oy
puh. 050 4068865

CGI Suomi Oy Susanna Lipsula
CGI Suomi Oy

Fujitsu Finland Oy Esa Laine
Fujitsu Finland Oy

Platom Vesa Hiltunen
Platom Oy
puh. 050 3772889

Rauman Hovi Oy / Byssa Restaurant Jemina Hannula
Rauman Hovi

Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysnumero
Huoltoyhtiö RTK-Palvelu Oy, Rauma 029 0293000 029 0293000
Hissihuolto KONE Hissit Oy 0800 15063
Vartiointiliikkeen yhteystiedot Securitas 020 4912600 020 4912600
Vastaanotto Aulapalvelu 010 2295229

Muut tärkeät numerot

Toimija Puhelinnumero Päivystysajat
Hätänumero 112 24 h
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 24 h

Riskit

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita.

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat:

 • Tapaturmat
 • Tulipalovaarat
 • Vesivahingot
 • Sairauskohtaukset
 • Säteily- tai kaasuvaara
 • Myrskyvauriot
 • Murrot, ilkivalta yms.

Tapaturmat

Riskit

 • kaatuminen
 • liukastuminen
 • kompastuminen
 • lumen tai jään tippuminen ihmisen päälle
 • liikenneonnettomuus
 • pelastustiellä esteitä

Seuraukset

 • omaisuusvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Lumen ja jään kerääntymistä katoilla on seurattava talvisin.
  • Vaaranpaikoista tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuoltoyhtiölle.
  • Vaaratilanteissa kulku tai pysäköiminen tulee estää lumen tai jään putoamisvaara-alueelle.
 • Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa.
  • Talvikunnossapidosta huolehditaan.
 • Läheltä piti -tilanteisiin puututaan viivytyksettä. Läheltä piti -tilanteet tutkitaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle ja niiden estämiseksi.
 • Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
 • Turvallisuusvastaavat huolehtivat toimipisteensä turvallisuusasioista.
 • Yleisiin ensiapuohjeisiin tulee jokaisen tutustua.

Tulipalovaarat

Riskit

 • Ihmisen toiminta
  • huolimaton tupakointi
  • tavaroiden säilyttäminen kulkukäytävillä
  • tavaroiden säilyttäminen porraskäytävissä
  • palo-ovet auki
 • Sähkölaitteet
  • oikosulut
  • rikkinäiset sähkölaitteet
 • Tuhopoltto
 • Turvallisuusjärjestelyt
  • paloilmoitinlaitteen vika
  • sammuttimien tarkastus tekemättä
  • merkkivalokeskuksen huollon puute
  • pelastustiellä esteitä
 • Muut

Palovaarallisia kohteita ovat muun muassa tekniset tilat ja muut vastaavat kiinteistön tilat.

Seuraukset

 • omaisuusvahingot
 • savuvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Ihmisen toiminta
  • Suoritetaan vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistössä.
  • Poistumisturvallisuudesta on huolehdittava:
   • henkilökunta pitää poistumistiet vapaina.
   • aktiivinen puuttuminen epäkohtiin.
  • Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
  • Pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja siihen perehdytään.
 • Sähkölaitteet
  • Sähkökorjaukset ja asennukset teetetään TUKES:in rekisteristä löytyvällä ammattilaisella. Urakoitsijalla on oltava riittävät asennusoikeudet ja hänellä on oltava kokemusta vastaavista töistä.
  • Sähköpääkeskukset on merkitty ja niiden edustoilla ei säilytetä tavaraa.
 • Tuhopoltto
  • Ylimääräistä palokuormaa ei kasata.
 • Turvallisuusjärjestelyt
  • Kiinteistössä on savunpoistolaitteisto, jolle suoritetaan tarkastukset, huolto ja koestus laitteen valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti.
  • Kohteessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
  • Paloilmoitinlaitteistojen testit ja huoltotyöt suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti.
  • Kiinteistössä on alkusammutusvälineet.
  • Alkusammutuskalusto tarkastetaan määräysten mukaan.
  • Poistumistiet on merkitty opastein.
  • Tulitöiden vastuuhenkilöt on määritelty.
 • Muut
  • Kiinteistössä ei saa säilyttää palavia aineita kellareissa. Palavat aineet tulee säilyttää niille tarkoitetussa paikassa.
  • Ilmanvaihto ja nuohous
   • IV-kanavien nuohousväli on yleensä 10 vuotta

Vesivahingot

Riskit

 • Ympäristö
  • tulva
  • rankkasade
 • Rakenteet
  • rakenteiden vesitiiviyden pettäminen
  • rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuva tapaturma
  • putkirikko
 • Laitteet
  • pesukoneiden ja kylmäkoneiden rikkoontuminen

Seuraukset

 • omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Rakenteet
  • LVI-työt, -tarkastukset ja -asennukset teetetään vain ammattilaisella.
   • LVI-urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin.
  • Putkistojen kuntoarvio suoritetaan säännöllisesti.
  • Katolta ja ränneistä tulee poistaa lehdet ja roskat.
 • Laitteet
  • Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen.
   • Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
   • Jääkaapin takaosa on imuroitava kerran vuodessa. Tässä yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta.

Sairauskohtaukset

Riskit

 • sydäninfarkti
 • diabeettinen sokki
 • aivoinfarkti
 • aivoverenvuoto
 • epilepsia
 • pyörtyminen
 • pelastustiellä esteitä

Seuraukset

 • henkilövahingot
 • kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella.
  • Kiinteistön pelastustiet on merkitty ja ne pidetään vapaana.
 • Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin tutustutaan ja ensiapua harjoitellaan.
 • Ambulanssin opastus on järjestetty ja ohjeistettu henkilökunnalle.
 • Pelastusajoneuvojen pysäköiminen mahdollistetaan ulko-ovien eteen.

Säteily- tai kaasuvaara

Riskit

 • radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun joutuminen ympäristöön
 • vaarallisen aineen kuljetusonnettomuus
 • onnettomuus ydinvoimalaitoksessa

Seuraukset

 • säteilysairaudet
 • kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Joditablettien hankkiminen tarpeiden mukaan (2 tabl./henkilö).
 • Kiinteistössä on väestönsuoja, johon voi suojautua säteilyvaaratilanteessa.
 • Väestönsuojan toimintakuntoa ylläpidetään.
 • Väestösuojanhoitaja on nimetty ja koulutettu tehtäviinsä.
 • Ilmastoinnin hätäpysäytys on merkitty ja henkilökunnan tiedossa.
 • Pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet tilanteiden varalle.

Myrskyvauriot

Riskit

 • erilaiset luonnonilmiöt

Seuraukset

 • sähkökatkot
 • omaisuusvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnosta huolehditaan.
 • Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa on noudatettava.
 • Sisälle suojautuessa pysytään kaukana ikkunoista ja lasiovista.
 • Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiinkin sähkökatkoihin esimerkiksi seuraavasti:
  • valaisin ja paristot

Rikollinen toiminta

Riskit

 • Murto
  • rakennuksen katolle pääsee kiipeämään
 • Väkivalta
 • Ilkivalta

Seuraukset

 • omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Murto
  • Arvoesineiden merkitseminen ja kuvaaminen.
  • Kiinteistössä on tallentava kameravalvontajärjestelmä.
  • Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä.
 • Ilkivalta
  • Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti.
  • Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus viipymättä.
 • Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

Turvallisuusjärjestelyt

Toimitilaturvallisuus

Kulunvalvonta

Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmällä pyritään estämään luvattomien henkilöiden pääsy tiloihin. Mikäli havaitset vian kulunvalvontajärjestelmiin liittyen, tee vikailmoitus.

Kulunvalvonta
Sijainti Kiinteistössä
Kuvaus Flexim: Ulko-ovet, käytävien ovet ja yritysten tiloihin johtavat ovet.
Huoltohenkilö Flexim Oy

Kiinteistössä on kameravalvonta

Kameravalvonta

Valvonta

Vastaanotto
Sijainti Sinkokatu 11, Pääaulassa
Kontakti Aulapalvelu
puh. 010 2295229
byssa@byssa.fi
Toissijainen kontakti Jemina Hannula
jemina.hannula@byssa.fi

Kiinteistössä on lukituksia

Lukitus
Tyyppi Abloy Sento
Huoltohenkilö AM Security

Sammutuskalusto

Sijainti Sammutuskalusto Kuvaus
Kiinteistössä Käsisammutin Rakennukseen on kaikkiin kerroksiin sopiviin paikkoihin sijoitettu yhden henkilön käytettäviä alkusammutusvälineitä 6kg ABC-jauhesammuttimia
Käsisammuttimia käytävillä ja toimitiloissa
Käsisammuttimia käytävillä ja toimitiloissa

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

 • vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
 • vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Turvalaitteet

Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on palossa syntyvien palokaasujen, savun ja lämmön poistaminen tiloista. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Savunpoistolaitteistoa käyttää vain pelastuslaitos.

Savunpoistolaitteisto
Savunpoistoluukkujen sijainti Porrashuoneissa
Kuvaus Pääsisäänkäynnin aulassa vasemmalla puolella paloilmoittimen yhteydessä on 3 kpl savunpoistolaukaisimia 2.kerroksen sisääntuloaulan etupuolella oleviin ikkunoihin. A ja D-porrashuoneiden yläikkunat toimivat myös savunpoistoikkunoina. Kaikkien sivusiipirakennusten päissä olevat ovet ovat molemmissa kerroksissa samalla savunpoistoon tarkoitettuja ja avataan tarvittaessa.
Keskuksen sijainti Aulassa pääoven vasemmalla puolella.
Savunpoiston laukaisu Paloilmoittimen vieressä
Huoltohenkilö Keraplast Oy
Savunpoiston laukaisukartta paloilmoittimen vieressä
Savunpoiston laukaisukartta paloilmoittimen vieressä
Savunpoiston laukaisupainikkeet paloilmoittimen vieressä
Savunpoiston laukaisupainikkeet paloilmoittimen vieressä

Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Poistumisopastus
Sijainti Poistumisreiteillä
Keskuksen sijainti Sähköpääkeskuksessa
Kattavuus Koko kiinteistön poistumisreitit
Huoltohenkilö RTK Palvelu Oy
puh. 029 0293000
Poistumisopasteet uloskäynneillä ja poistumisreiteillä
Poistumisopasteet uloskäynneillä ja poistumisreiteillä
Turvavalokeskus sähköpääkeskuksessa
Turvavalokeskus sähköpääkeskuksessa

Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomainen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehotus ilmanvaihdon pysäytykseen.

Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.

Ilmanvaihdon pysäytys: Paloilmoittimen vieressä

IV-hätäseis paloilmoittimen vieressä
IV-hätäseis paloilmoittimen vieressä

Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

 • Ambulanssi ohjataan: Pääovelle.

Paloturvallisuus

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
Sijainti Pääsisäänkäynnin vieressä
Kuvaus Esmi FXL NET paloilmoitin.
Keskuksen sijainti Pääsisäänkäynnillä
Kattavuus Koko kiinteistö.
Keskuksen tyyppi ESMI FXL NET
Hoitaja RTK Palvelu Oy
puh. 029 0293000

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

 • Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
 • Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
 • Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

 • Yhteys hätäkeskukseen
 • Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
 • Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. Palo-ovia ei saa kiilata auki.

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettu eri palo-osastoksi.

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

Rakennusten palo-osastoinnit:
Rakennus Tyyppi Kuvaus
Sinkokatu 11 Kerrososastointi, Käyttötapaosastointi Kiinteistö on rakennettu rakentamisajankohdan (2010-2011) mukaisten toimistokäyttöön tarkoitettujen rakennusten paloturvallisuusmääräysten mukaisesti ja varustettu osastoivilla seinärakenteilla ja palo-ovilla. Rakennus on paloluokitukseltaan paloa pidättävä, jonka palovaarallisuusluokka on 1 ja suojaustaso 1.

Pelastustie

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

 • Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.
 • Pelastustie tulee merkitä sisäasiainministeriön asetuksen (468/2003) mukaisesti tekstillisellä lisäkilvellä.
 • Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
 • Pelastustieasioissa neuvoja saa paikalliselta pelastusviranomaiselta.
Pelastustie
Sijainti Kiinteistön ympäri

Pelastustikkaat

Kiinteistössä on hätäpoistumistienä käytettäviä ikkunoita tai parvekkeita, joiden alareuna on yli 3,5 metrin korkeudella maasta. Näihin on asennettu hätäpoistumista varten kiinteät tikkaat.

Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus Poistumisjärjestelyt
Sinkokatu 11 Normaalien kulkuteiden lisäksi varapoistumistiet on järjestetty rakennuksen molemmissa päissä ja kerroksissa olevien ovien sekä takapuolella olevien kolmen keskimmäisen sivusiiven päissä olevien ovien kautta kevytmetallirakenteisten kierreportaiden avulla 2.kerroksen tasolta alas. Molemmin puolin rakennusta olevien sivusiipien päädyissä on seinätikkaat joille päästään 2.kerroksen tasolta avattavan ikkunan kautta alas. Rakennuksen etupuolella 2.kerroksen tasolla kahdessa keskimmäisessä siipiosassa on terassi jonne päästään oven kautta. Terassilta pelastaminen vain tikasauton avulla. 1.kerroksen tasolla varapoistumistienä takapuolen sivusiivistä on ovi ja etupuolen siivistä avattava isokokoinen ikkuna.
Poistumisharjoitus kiinteistössä pidetty 7.3.2019
Kokoontumispaikka: Jätepisteen (kokoontumispaikka merkitty) ja pyöräkatoksen edessä oleva alue (=Rakennuksen itäpääty)

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityölupia voivat myöntää seuraavat tulitöiden vastuuhenkilöt:

Eija Stenius
Realia Isännöinti Oy
puh. 020 7802246
eija.stenius@realia.fi
Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta. Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Esa Saaresoja
BMH Oy
puh. 050 4068865
esa.saaresoja@bmh.fi
Vesa Hiltunen
Platom Oy
vesa.hiltunen@platom.fi
Pasi Manneros
Ouman Oy
puh. 040 5503642
pasi.manneros@ouman.fi
Jemina Hannula
Byssa
jemina.hannula@byssa.fi
Väestönsuojan hoitaja VSS1 RTK-Palvelu Oy
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1 RTK-Palvelu Oy huoltomies

Toimijoiden turvallisuushenkilöt

Yritys Henkilö Yhteystiedot
BMH Technology Oy Esa Saaresoja
Turvallisuusvastaava
Alue: BMH Oy
BMH Oy
puh. 050 4068865

CGI Suomi Oy Susanna Lipsula
CGI Suomi Oy

Fujitsu Finland Oy Esa Laine
Fujitsu Finland Oy

Platom Vesa Hiltunen
Platom Oy
puh. 050 3772889

Rauman Hovi Oy / Byssa Restaurant Jemina Hannula
Rauman Hovi

Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
Kerro, mitä on tapahtunut
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.
Kerro tarkka osoite ja kunta
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Pääovelle

Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista
 • Mitä on tapahtunut?
 • Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).
Anna tarvittaessa ensiapua
 • Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
 • Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.
Tee hätäilmoitus
 • Soita numeroon 112.
 • Kerro, mistä soitat. Sinkokatu 11, RAUMA
 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Toimi ohjeiden mukaisesti.
 • Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

Tulipalo

Pelasta ja varoita
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
 • Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.
Sammuta ja rajoita
 • Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
 • Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.
Hälytä
 • Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
 • Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon 112 (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
 • Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
 • Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.
Opasta
 • Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
 • Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Pääovelle
Hissin käyttö on tulipalon sattuessa ehdottomasti kielletty!

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Jätepisteen (kokoontumispaikka merkitty) ja pyöräkatoksen edessä oleva alue (=Rakennuksen itäpääty)

Varakokoontumispaikka: Viranomainen määrittää tarvittaessa

Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

Jää palo-osastoon, jossa olet.
 • Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
 • Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.
Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon 112.
Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

 • Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
 • Sulje ovet ja ikkunat.
 • Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
 • Opasta asiakkaita ja vieraita.
 • Soita turvallisesta paikasta numeroon 112 ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
 • Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
 • Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.
Kokoontumispaikka: Jätepisteen (kokoontumispaikka merkitty) ja pyöräkatoksen edessä oleva alue (=Rakennuksen itäpääty)

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Jätepisteen (kokoontumispaikka merkitty) ja pyöräkatoksen edessä oleva alue (=Rakennuksen itäpääty)
Kokoontumispaikka
Kokoontumispaikka

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

 • mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
 • liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
 • ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Varakokoontumispaikka: Viranomainen määrittää tarvittaessa

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa
 • Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
 • Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

Vesivahinko

Toimintaohjeet
 • Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
 • Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
 • Ilmoita asiasta välittömästi:
  • huoltomiehelle: RTK-Palvelu Oy, Rauma, puh. 029 0293000, päivystys 029 0293000
  • isännöitsijälle: Stenius Eija, puh. 020 7802246
 • Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon 112.
 • Veden pääsulku: Lämmönjakohuoneessa kellarikerroksessa
 • Lämmönjakohuone: Kellarissa
 • Sähköpääkeskus: Kellarissa
Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta
 • Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen 112.

Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

 • Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
 • Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
 • Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

 • Älä tee vastarintaa.
 • Tee vain mitä uhkaaja käskee.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
 • Tilanteen jälkeen, soita 112. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille.

Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

 • Kun uhkaus tulee puhelimitse
 • Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
 • Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
 • Kysele kysymyksiä.
 • Missä pommi on?
 • Miltä pommi näyttää?
 • Milloin pommi räjähtää?
 • Miksi?
 • Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
 • Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
 • Onko hän kiihtynyt?
 • Lukeeko hän viestin paperilta?

Puhelun jälkeen ilmoita asiasta 112. Toimi viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin
 • Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
 • Avaa radio ja odota ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki
Toimi seuraavasti
 • Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  • pysyttele sisällä, hakeudu yläkerroksiin, kuuntele radiosta lisätietoja
  • paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
 • Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  • kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  • pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle
Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi
 • Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
 • Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
 • Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
 • Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.
 • Pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi.
 • Älä mene kellariin.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
 • Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet
Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi/turvatietoa.

Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Hissien käyttö sähkökatkon aikana ei ole mahdollista.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

 • Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
 • Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 029 0293000).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

 • Käytä taskulamppua
 • Tarvittaessa opasta muita

Sähkökatkon sattuessa myös hissit pysähtyvät. Mikäli jäät hissiin jumiin sähkökatkon tai muun vian vuoksi, toimi seuraavasti:

Ota yhteys hissihuollon vikapäivystykseen:

 • Matkapuhelimella - (KONE Hissit Oy, 0800 15063) tai
 • Hississä olevalla hälytyspainikkeella. (Tämä ohjautuu suoraan hissihuollon vikapäivystykseen.)

Tarvittaessa voit soittaa hätänumeroon 112.

Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on yksi väestönsuoja. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on yksi väestönsuoja:

Sijainti Suojaluokka Pinta-ala Suojapaikkoja Varusteiden sijainti
Kellarissa S1 142 m² 189 Väestönsuojassa

Kiinteistön väestönsuoja on luokkaa S1. Suojaluokan S1 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1971 jälkeen. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojiin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.

Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät, kellarien ja varastojen kulkureitit
 • Ei saa säilyttää mitään tavaraa.
Kellaritilat
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia.
 • Palavien nesteiden (esim. nestekaasu ja bensiini) säilytys kielletty.
Rakennusten alla tai läheisyydessä
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat
Huom!
 • Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

Liiketilan haltijan velvollisuudet

Tilan haltijan tai toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että työpaikalla noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. On suositeltavaa nimetä turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii turvallisuusasioista ja toimii yhteistyössä kiinteistön vastuuhenkilöiden kanssa.

Tilanhaltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että

 • tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen
 • rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin
 • pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, kulku- tai poistumisteillä, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

 • sammutusvälineet
 • palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet
 • poistumisreittien opasteet ja valaistus.

Tilan haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan laitteiden kunnosta ja ilmoittavat epäkohdista vastuuhenkilölle.

Tilan haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan

 • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
 • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
 • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
 • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Alkusammuttimien käyttöohjeet

Sammuttimet

 • Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
 • Vedä varmistinsokka irti.
 • Lähesty paloa tuulen suunnasta.
 • Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
 • Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
 • Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
 • Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
 • Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
 • Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
 • Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
 • Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

Auton lämmitysjohdot

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan. Myös pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna.

Avoin pistorasiakotelo ja vapaasti roikkuva jännitteinen lämmitysjohto aiheuttavat sähköiskun vaaran. Jos pistokytkin putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon, se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi. Lisäksi lämmitysjohto voi rikkoutua vaaralliseen kuntoon esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä. Avoimena oleva pistorasiakotelo puolestaan on alttiina ilkivallalle.

Käyttäjiä tulee ohjeistaa auton lämmitysjohdon turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Yhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu yhtiöllä. Myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohdon kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.

Auton esilämmitykseen on käytettävä vain tarkoitukseen soveltuvaa lämmitysjohtoa ja autoihin tarkoitettua sisätilan lämmitintä. Jatkojohdon käyttöä tulee välttää, sillä jatkojohdot eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ne ovat alttiita vedelle, lialle ja lumelle. Liitäntäjohdon ja pistokkeiden kunto tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein.

Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdita oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle henkilölle. Myös palovaara on olemassa.

Kiitos, että tutustuit pelastussuunnitelmaan.